Magnetoterapia

Usługa wycofana z oferty – przepraszamy.

Magnetoterapia (pole magnetyczne małej częstotliwości) polega na zastosowaniu wolnozmiennego pola magnetycznego o częstotliwości 0-50 Hz i indukcji magnetycznej o wartości 0,5-10 mT. Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego prowadzi do normalizacji elektrycznego potencjału spoczynkowego błony komórkowej i polepszenia dynamiki jonów przemieszczających się przez nią. Zwiększa również wykorzystanie tlenu przez komórkę i zwiększenie przemiany energii. Charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest przenikanie przez wszystkie struktury ustroju. Magnetoterapia jest zabiegiem, który wg. piśmiennictwa i badań, ma bezwzględnie potwierdzoną skuteczność i wskazania do leczenie złamań kostnych – przyspiesza zrost kostny. Ma korzystny wpływ biostymulacyjny – przyspiesza regenerację tkanki.

Magnetoterpia - Fizykoterapia.

Magnetoterapia może być stosowana w stanie ostrym choroby i u dzieci. Dodatkowym atutem tej terapii, jest możliwość wykonania zabiegu przez gips, bandaż, odzież oraz przy wszczepionych metalowych implantach czy zespoleniach kości, jeśli nie są to implanty elektroniczne.

Aktualnie w gabinecie wykonuję zabiegi magnetoterapii, przy użyciu aplikatorów dyskowych, które oddziaływają jedynie na obszar poddany terapii, nie wywierając wpływu na tkanki położone poza tym polem.

.

W zależności od okresu choroby stosuje się następujący parametry:
• W stanie ostrym – natężenie pola do 3 mT, częstotliwość do 5 Hz,
• W stanie podostrym – natężenie pola do 5 mt, częstotliwość do 20 Hz,
• W stanie przewlekłym – natężenie pola do 10 mT, częstotliwość do 50 Hz.

Wskazania:
• Choroby narządu ruchu: pourazowych (złamania, stawy rzekome, zwichnięcia stawów, naderwanie ścięgien, więzadeł, torebki stawowej, krwiaki), zwyrodnieniowych i zapalnych,
• Osteoporozy,
• Choroby układu krążenia (zaburzenia krążenia obwodowego w następstwie miażdżycy, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca),
• Choroby neurologiczne (migreny i naczynioruchowe bóle głowy, stany po udarach mózgowych, stwardnienie rozsiane),
• Choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego),
• Choroby dróg oddechowych (zapalenie zatok obocznych nosa, oskrzeli),
• Choroby ginekologiczne (zapalenie jajników),
• Choroby dermatologiczne (owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi, trudno gojące się rany)

Przeciwwskazania do magnetoterapii:
• Choroby nowotworowe (w trakcie leczenia i przebyte),
• Wszczepiony rozrusznik serca i inne implanty i urządzenia elektryczne,
• Ciąża,
• Skaza krwotoczna, krwawienia, menstruacja,
• Zakrzepy, zrostowo-zakrzepowe zapalenie żył,
• Czynna gruźlica,
• Grzybica,
• Ostre infekcje grzybicze, bakteryjne i wirusowe,
• Ciężkie choroby serc i układu krążenia,
• Okres naświetlań promieniowaniem jonizującym i RTG,
• Cukrzyca młodocianych,
• Nadczynność tarczycy,
• Zmiany patologiczne w badaniu EEG,
• Epizody padaczki,
• Wczesny okres po operacjach neurologicznych.

Magnetoterapia 1 Magnetoterapia 2

Czas trwania zabiegu 10-20 minut.

Opis na podstawie:
1. A. Bauer, M. Wicheć, Przewodnik Metodyczny Po Wybranych Zabiegach Fizykalnych, wyd. Markmed Rehabilitacja S.C., str. 209-515.
2. A.Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia, wyd. 3, PZWL, Warszawa, 2007, str. 439-569.