Kinezyterapia Indywidualna

Indywidualna gimnastyka lecznicza: „Leczenie ruchem (kinezyterapia) jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Ćwi­czenia zalecane chorym, a będące swoistym środkiem leczniczym, muszą bo­wiem być indywidualnie dobierane, dawkowane i poprawnie wykonywane. Konieczne jest więc nawiązanie ścisłej współpracy między chorym a kinezytera­peutą.” (A. Rosławski, T. Skolimowski „Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych”, wyd. VIII, PZWL, Warszawa 2009, str. 9.)

Kinezyterapia indywidualna, prowadzona w oparciu o:

* Ćwiczenia oddechowe ogólne – celem tych ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na prawidłowe oddychanie i nauka pełnego oddychania, zwiększenie pojemności i wydolności płuc, co przyczynia się do prawidłowego kształtowania klatki piersiowej.
* Ćwiczenia bierne – ruch w stawach wykonywany jest przez fizjoterapeutę a celem tych ćw. jest między innymi poprawa trofiki osłabionych czy unieruchomionych części ciała. Ćwiczeniami tymi zapobiega się powstawaniu przykurczom i zrostom oraz zapobiega odleżynom, zachowuje pamięć ruchową, ułatwia krążenie i inne.
* Ćwiczenia bierno-czynne – pacjent ćwiczenia wykonuje sam, na tyle ile może a w tym czasie terapeuta odciąża kończynę i pomaga prowadzić ruch do maksymalnego możliwego zakresu w stawie. Celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie mięśni i odtworzenie wzorców ruchowych.
* PIR – poizometryczna relaksacja mięśni, stosowana w celu zniesienia przykurczy mięśniowych i stanów wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyka).
* Prowadzenie indywidualnej gimnastyki ogólno usprawniającej – celem jest poprawienie ogólnej sprawności (wytrzymałości, siły i elastyczności) organizmu i wzmocnienie mięśni „gorsetu przykręgosłupowego”.
*  Nauka ćwiczeń z zakresu autoterapii, automobilizacji – szczegółowy opis oferty, przedstawiono poniżej.
* I inne…

Przeciwwskazania ogólne do ćwiczeń leczniczych:
·  ostre stany zapalne (stawu i tkanek okołostawowych, mięśni),
·  gorączka i ciężki stan ogólny pacjenta,
·  niewydolność układu krążenia i oddechowego,
·  inne według zaleceń lekarza.

Przykłady zabiegów kinezyterapii ogólnej:

Autoterapia.

Autoterapia jest częścią procesu terapeutycznego. Angażuje pacjenta w proces leczenia sprawiając, że staje się on współodpowiedzialny za efektywność prowadzonej rehabilitacji. Pacjent ucząc się i wykonując w domu, wskazane przez fizjoterapeutę ćwiczenia, przyspiesza i potęguje pozytywne efekty leczenia fizjoterapeutycznego. Po zakończonej terapii, wykonywanie danych ćwiczeń w ramach profilaktyki, pozwoli dłużej cieszyć się odzyskaną sprawnością.

W ramach autoterapii dobiorę dla Ciebie ćwiczenia z zakresu rozciągania przykurczonych/skróconych struktur (rozciąganie tkanek miękkich). Nauczę automobilizacji wybranych stawów i dobiorę właściwe ćwiczenie wzmacniające osłabionych struktur. Oprócz powyższych działań w ramach autoterapii, wskażę Ci także pomocne techniki relaksacyjne (wizualizacja, medytacja).

Ćwiczenia z zakresu autoterapii, różnią się w zależności, czy jest to stan ostry, czy przewlekły oraz od okolicy ciała, w której występują bóle czy zaburzenia czynnościowe. W okresie ostrym (3-4 dni) najważniejsze są odpowiednie pozycje ułożeniowe, które eliminują lub zmniejszają dolegliwości bólowe. Następnie przechodzi się do ćwiczeń izolowanych w kierunku bezbolesnym i ćwiczeń izometrycznych. Kolejnym etapem mogą być ćwiczenia rozciągające tkanki miękkie i automobilizacje stawowe np. siady terapeutyczne mające rozluźnić czy zwiększyć zakres ruchomości w danym stawie. Ostatnim etapem wprowadzanym do autoterapii są ćwiczenia wzmacniające osłabione struktury.

Przykładowe pozycje i ćwiczenia z zakresu autoterapii:

A) Rozciąganie tkanek miękkich:

B) Automobilizacja stawów i terapeutyczne pozycje ułożeniowe:

C) Wzmacnianie osłabionych struktur.