Terapia Manualna

TERAPIA MANUALNA (TKANEK TWARDYCH) W PRZYGOTOWANIU – JESTEM W TRAKCIE SZKOLEŃ/ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ Z TEJ FORMY TERAPII.

Terapia Manualna (Tkanek Twardych)

Terapia rozpoczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu i badania pacjenta. Za pomocą specjalistycznych testów terapeuta szuka przyczyny bólu lub dysfunkcji, która często znajduje się z dala od miejsca, w którym odczuwamy objawy. Następnie jeśli przyczyną jest staw, więzadło czy nerw, terapeuta stosuje odpowiednią metodę leczenia. Terapia ta najczęściej wykorzystuje manipulacje, czyli techniki, dzięki którym przywraca się ruchomość stawową:

• mobilizacje (oddziaływanie na stawy w celu poprawy i zwiększenia ruchomości w stawach – trakcje, ślizgi),
• manipulacje (to technika szybka, przede wszystkim uruchamiająca staw, której często towarzyszy tzw. kliknięcie lub chrupnięcie w stawie),
• Ponadto pacjent otrzymuje wskazania dotyczące czynności życia codziennego (np. najlepszej pozycji do spania, siedzenia, podnoszenia ciężkich przedmiotów, itp.) oraz dobrane indywidualnie ćwiczenia (autoterapia), które mają na celu zminimalizowanie wystąpienia nawrotów.

Przykładowe szkoły/koncepcje terapii manualnej (tkanek twardych):
• Maitland Concept,
• Kaltenborn-Evjenth Concept,
• Terapia manualna holistyczna (wg. Dr Rakowskiego),
• Chiropraktyka (wg. W.P. Ackermann’a),
• Mulingan Concept,
• Cyriax Concept,
• Lewit Concept.

Opis na podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_manualna – z dnia 2015.09.19
http://www.wikawera.pl/polecamy/148-terapia-manualna-czym-jest-i-na-czym-polega- z dnia 2015.09.19