Fizjoterapia

O Fizjoterapii / Rehabilitacji medycznej

Czym jest Fizjoterapia?

masaz pleców

Fizjoterapia (rehabilitacja medyczna) wchodzi w skład współczesnej medycyny klinicznej i wywodzi się z tej części różnego rodzaju zabiegów przyrodolecznictwa (stosowanych od najdawniejszych czasów), które uzyskały pełną podbudowę naukową i na tej podstawie zostały rozwinięte. Stosuje się ją w profilaktyce, w lecznictwie i w rehabilitacji.

 Fizjoterapię można podzielić na następujące działy:
Kinezyterapia,
Fizykoterapia,
Masaż,
Lecznictwo uzdrowiskowe.

Opracowano na podstawie: Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., “Fizjoterapia”, wyd.3, PZWL, Warszawa, 2007, s.5

„Błędem leczenia jest oddzielanie ciała od duszy.”
Platon

 Fizjoterapia – metodyka mojej pracy i warunek skuteczności:

Zapewniam Ciebie, że fizjoterapia – rehabilitacja medyczna, zostanie indywidualnie zaprogramowana i dobrana pod kątem Twoich potrzeb i dolegliwości. Optymalny dobór technik manualnych, kinezyterapii oraz zabiegów fizykalnych, pozwala bowiem skutecznie przeciwdziałać wielu schorzeniom. Program rehabilitacji, musi jednak być poprzedzony diagnostyką (testy kliniczne i techniki palpacyjne), wywiadem, przedstawieniem wyników diagnostyki lekarskiej. Dzięki tym danym, będzie łatwiej znaleźć przyczynę dysfunkcji, by ją usunąć oraz będę miał pewność, że nie występują u Państwa przeciwskazania, do rehabilitacji daną metodą fizjoterapeutyczną. Pozwoli to, zlikwidować, czy złagodzić trapiące Państwa dolegliwości czynnościowe organizmu. Moją powinnością jest bowiem, pracować z przyczyną problemu a nie jego skutkami. Żebym mógł prawidłowo prowadzić Państwa rehabilitację i w razie potrzeby dokonywać właściwych korekt programu rehabilitacji, niezbędna jest wyłączna współpraca. Jeśli bowiem, jednocześnie korzystają Państwo z usług różnych terapeutów, nie będę mógł wywnioskować, gdzie jest popełniony ewentualny błąd w terapii i jakie mają Państwo obciążenia, związane z prowadzoną fizjoterapią. 

Historia Fizjoterapii:

objaw Lasegue'aFizjoterapia “ma długą, sięgającą odległych stuleci tradycję. O wartości zdrowotnego ruchu wiedzieli 3000 lat temu Chińczycy i Japończycy. Około 2700 r. p.n.e. urządzano w Chinach turnieje zdrowotne ze specjalnie dobranymi ćwiczeniami oddechowymi. Grecy różne choroby leczyli gimnastyką (…). Rzymianie, mający szczególny kult ciała (…),  dążąc do doskonałości, uprawiali ćwiczenia rytmiczne i oporowe. W tych ostatnich niezbędny stawał się drugi człowiek: lepszy, sprawniejszy i odpowiednio przygotowany – nauczyciel.  (…) W historii Francji odnotowany jest Ambroży Pare’ (XVI w.). Żołnierzom, którzy stracili nogę, Pare’ dawał drewnianą kulę i uczył jak na niej chodzić. (…) Inicjatorem rehabilitacji ruchowej w Polsce był prof. Ludwik Bierkowski (…). W otwartej w 1837 r. Szkole Gimnastyki, Pływania i Łyżwiarstwa prowadził zajęcia z gimnastyki ortopedycznej dla osób kalekich. Napisał Podręcznik pt. “Kilka słów o możności, potrzebie i  użytku gimnastyki.”
Oprócz gimnastyki leczniczej od zarania dziejów ludzkość wykorzystywała też naturalne bodźce fizykalne jak ciepłe źródła, okłady z różnych peloidów i inne. Budowano różnego rodzaju łaźnie i sauny niezależnie od terenu zamieszkania.

Opracowano na podstawie: “Rehabilitacja”, pod red. Jerzego Kucha, wyd.1, PZWL, Warszawa, 1989, s.12

„Nieszczęsne są miasta, w  których nie ma lekarza!”
Ze średniowiecznych mądrości żydowskich

Przeciwwskazania do fizjoterapii:

Przeciwwskazania bezwzględne i względne do poszczególnych  zabiegów omówione będą przed danym zabiegiem lub wymienione są w opisie zabiegu kinezyterapeutycznego i fizykalnego.

JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI, CZY W PRZYPADKU WYSTĘPUJĄCYCH U SIEBIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH, POWINNIŚCIE I MOŻECIE KORZYSTAĆ Z DANYCH ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH, PROSZĘ O KONSULTACJĘ ZE SWOIM LEKARZEM !!!

Wskazania do fizjoterapii:

   Wszystkie choroby, schorzenia, co, do których nie ma przeciwwskazań, można leczyć lub wspomagać ich leczenie zabiegami z zakresu rehabilitacji medycznej. Warto tu zaznaczyć, że umiejętnie zastosowane fizjoterapii, w skuteczny sposób uzupełnia, a niekiedy nawet zastępuje leczenie farmakologiczne, czy chirurgiczne.

„Doktor kuruje, gdy pieniądze czuje. Leczą czasem i błaznowie a nie tylko doktorowie.”
Z mądrości XVII-wiecznych

                            Wpływ fizjoterapii na organizm:

Różnymi metodami fizjoterapeutycznymi możemy oddziaływać na organizm miejscowo lub ogólnoustrojowo. W zależności od metody możemy wywoływać określone zmiany w organiźmie, wywołując/pobudzając w nim rekcje fizjologiczne, prowadzące do szybszej regeneracji uszkodzonych tkanek, wyleczenia ich oraz uśmierzenia bólu. Jeśli nie jest możliwe odzyskanie utraconych funkcji (np. motorycznych), rolą fizjoterapeuty jest poprowadzenie rehabilitacji w taki sposób by w  ukierunkowany sposób doprowadzić do kompensacji utraconych funkcji  organizmu.

   Tak więć zabiegami fizjoterapeutycznymi możemy oddziaływać na między innymi następujące układy i narządy organizmu:

 • tkankę skórną,
• układ krwionośny i limfatyczny,
• tkankę mięśniową,
• stawy i aparat więzadłowy,
• układ nerwowy.