Informacja Dla Pacjenta

Przygotowanie do wizyty

1. DOKUMENTACJA.
Na pierwszą wizytę w gabinecie, proszę przygotować i zabrać wszystkie dokumenty i badania związane ze stanem zdrowia. Przede wszystkim są to: RTG, rezonans magnetyczny, wynik USG, wypisy szpitalne i lekarskie, tomografia komputerowa, badania laboratoryjne itd.

2. UBIÓR.
Ponieważ podczas wizyty oceniany jest narząd ruchu jako całość, wymagany jest bezpośredni dostęp do skóry pacjenta. W związku z tym prosimy o założenie komfortowej bielizny, dzięki czemu nie będziecie Państwo odczuwać dyskomfortu podczas terapii.

Terapia

1. WYWIAD.
Podczas pierwszej wizyty, przeprowadzony jest dokładny wywiad, w celu ustalenia dokładnej lokalizacji urazu i przebiegu dolegliwości. Niezmiernie istotne są również pytania związane z historią wcześniejszych urazów, ich chronologią i rodzajem, nawet jeśli pozornie nie są związane z problemem bólowym, z którym pacjent zgłosił się na wizytę. Od dokładnego wywiadu zależy precyzyjna diagnoza i dalsze działania terapeuty.

2. BADANIE.
Kolejnym krokiem są testy kliniczne, dzięki którym terapeuta określa stan strukturalny i funkcjonalny tkanek. Testy wykonywane są ostrożnie, ale mogą odwzorowywać dolegliwości bólowe pacjenta. Na podstawie zebranych informacji stawiane są pierwsze hipotezy dotyczące stanu zdrowia pacjenta i możliwości jego leczenia.

3. TERAPIA.
Terapia prowadzona jest na podstawie postawionej hipotezy diagnostycznej. Wszystkie czynności terapeuty nakierowane są na jak najszybsze rozwiązanie przyczyn i skutków problemu pacjenta. Fizjoterapeuta zawsze informuje pacjenta o możliwych efektach i skutkach wykonanego zabiegu.

„Kto leczy darmo – na darmo leczy; Kto leczy się darmo – na darmo się leczy.”
Ze średniowiecznych mądrości żydowskich