Medycyna Manualna

Medycyna manualna – holistyczna terapia manualna (osteopatia, chiropraktyka, kręgarstwo).

Terapia manualna to ogólne określenie dla zestawu metod i technik (wykonywanych rękoma terapeuty) zajmujących się diagnostyką i leczeniem, odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu (stawów – stawy obwodowe i kręgosłup, mięśni, powięzi, więzadeł). Należy do dziedziny fizjoterapii i jest poparta badaniami naukowymi. W Polsce szkolenia z terapii manualnej, odbywają się jako szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów oraz lekarzy. Ten zakres oferty skierowanej do Państwa, łączy zatem zabiegi manualne, których celem jest holistyczna praca z pacjentem – jego dolegliwościami bólowymi i dysfunkcjami. Terapeuta manualny, zwany inaczej osteopatą, chiropraktykiem czy potocznie kręgarzem, wyszukuje przyczyn zaburzeń funkcjonalnych, które często leżą poza obszarem bólowym, z którym zgłasza się pacjent. Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), oraz rozluźnienie i ruchomość tkanek miękkich, co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych. Jest to niezwykle skuteczna i szybka forma pracy z pacjentem. Bardzo pozytywne efekty, powinny pojawić się maksymalnie po 3 spotkaniach.

Terapie manualne można podzielić na:

– Terapię Manualną Tkanek Miękkich: bazuje ona na różnych formach terapii mięśniowo – powięziowych, takich jak: integracja strukturalna, rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż tkanek głębokich, techniki oscylacyjne, terapia wisceralna, czy terapia punktów spustowych oraz poizometryczna relaksacja mięśniowa.

– Terapie Twarde (kręgarstwo), w których wykonuje się techniki mobilizacji i manipulacji stawowych, w celu przywrócenia prawidłowych fizjologicznie ustawień i zakresów ruchomości w stawach, wyrównując jednocześnie napięcia mięśniowe.

Holistyczna terapia manualna, jest więc oddziaływaniem na pacjenta, próbą dotarcia do jego dysfunkcji, z dwóch stron – poprzez pracę na tkankach miękkich lub twardych.

Terapia manualna, jest często utożsamiana z kręgarstwem, które jednak nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej.