Diagnostyka Fizjoterapeutyczna

Diagnostyka przeprowadzona w oparciu o wywiad, badanie palpacyjne, testy kliniczne, ocenę sylwetki, pomiary zakresu ruchomości w stawach, pomiary odcinkowe ciała (długość i obwód), ocenę siły mięśni wg Loveta i inne.

    Przykłady testów diagnostycznych: