Kinezyterapia Indywidualna

Indywidualna gimnastyka lecznicza: „Leczenie ruchem (kinezyterapia) jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Ćwi­czenia zalecane chorym, a będące swoistym środkiem leczniczym, muszą bo­wiem być indywidualnie dobierane, dawkowane i poprawnie wykonywane. Konieczne jest więc nawiązanie ścisłej współpracy między chorym a kinezytera­peutą.” (A. Rosławski, T. Skolimowski „Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych”, wyd. VIII, PZWL, Warszawa 2009, str. 9.)

Kinezyterapia indywidualna, prowadzona w oparciu o:

* Ćwiczenia oddechowe ogólne – celem tych ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na prawidłowe oddychanie i nauka pełnego oddychania, zwiększenie pojemności i wydolności płuc, co przyczynia się do prawidłowego kształtowania klatki piersiowej.
* Ćwiczenia bierne – ruch w stawach wykonywany jest przez fizjoterapeutę a celem tych ćw. jest między innymi poprawa trofiki osłabionych czy unieruchomionych części ciała. Ćwiczeniami tymi zapobiega się powstawaniu przykurczom i zrostom oraz zapobiega odleżynom, zachowuje pamięć ruchową, ułatwia krążenie i inne.
* Ćwiczenia bierno-czynne – pacjent ćwiczenia wykonuje sam, na tyle ile może a w tym czasie terapeuta odciąża kończynę i pomaga prowadzić ruch do maksymalnego możliwego zakresu w stawie. Celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie mięśni i odtworzenie wzorców ruchowych.
* PIR – poizometryczna relaksacja mięśni, stosowana w celu zniesienia przykurczy mięśniowych i stanów wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyka).
* Prowadzenie indywidualnej gimnastyki ogólno usprawniającej – celem jest poprawienie ogólnej sprawności (wytrzymałości, siły i elastyczności) organizmu i wzmocnienie mięśni “gorsetu przykręgosłupowego”.
*  Nauka ćwiczeń z zakresu autoterapii, automobilizacji – szczegółowy opis oferty, przedstawiono poniżej.
* I inne…

Przeciwwskazania ogólne do ćwiczeń leczniczych:
·  ostre stany zapalne (stawu i tkanek okołostawowych, mięśni),
·  gorączka i ciężki stan ogólny pacjenta,
·  niewydolność układu krążenia i oddechowego,
·  inne według zaleceń lekarza.

Przykłady zabiegów kinezyterapii ogólnej:

Przykłady ćwiczeń wzmacniających i rozciągających: