Programy Ćwiczeń Rehabilitacyjnych

Programy ćwiczeń, konspekt ćwiczeń – przygotowanie i wydrukowanie programu ćwiczeń (leczniczych, ogólno kondycyjnych, odchudzających itd.) w oparciu o posiadane materiały naukowe i doświadczenie własne.

        Przykładowe programy ćwiczeń:

    * programy ćw. na odcinek szyjny kręgosłupa;
* programy ćw. na odcinek piersiowy kręgosłupa;
* programy ćw. na odcinek lędźwiowy kręgosłupa;
* program ćw. przy “zmrożonym barku”;
* program ćw. przy ograniczonej ruchomości w stawie kolanowym;
* programy układane indywidualnie dla Państwa przy danej dysfunkcji.

kinezyterapia

 Przekazywanie konspektu ćwiczeń na lędźwiowy odcinek kręgosłupa